ورود

جدول قیمت گذاری

برنزی

تومان یک آگهی استاندارد فعال 30 روزه رایگان است.
  • تعداد نامحدودی از آگهی ها
  • Listings are visible برای روز
  • آگهی استاندارد
  • پشتیبانی محدو
افزودن آگهی

طلایی

29,000 تومان اشتراک ماهانه برای آگهی نامحدود و در دسترس بودن
  • تعداد نامحدودی از آگهی ها
  • Listings are visible برای روز
  • آگهی های نامحدود
  • دسترسی نامحدود
  • ویژه در نتایج جستجو
  • پشتیبانی 24 ساعته
افزودن آگهی