برچسب: شاهزده حسین

بهمن ۱۱
شاهزاه حسین (ع) قزوین

سفر علی بن موسی الرضا به قزوین، در جریان سفرش به خراسان و به‌طور مخفیانه صورت می‌گیرد.…